Overige projecten glas en hout

Vijf objecten waar het glas gecast is en 2 objecten waar het hout gecombineerd is met glas in lood.